Partnerami serwisu są :

  • Fundacja Nasz Aeroklub

 

Zasady współpracy:

Okres uczestnictwa każdego użytkownika który ma podpisaną umowę z fundacją zostanie wydłużony o 100%

 

  • Noble Wings

 

Zasady współpracy:

Okres uczestnictwa każdego użytkownika który ma podpisaną umowę z fundacją zostanie wydłużony o 100%